Istungi protokollid

Istungi protokollid

Juhtkomisjoni koosoleku protokolid



Finants- ja arenduskomisjoni koosoleku protokollid


Majanduskomisjoni koosoleku protokollid


Hariduskomisjoni koosoleku protokollid


Kultuuri, spordi ja seltsitegevuse
komisjoni koosoleku protokollid


Sotsiaalkomisjoni protokollid