Läbirääkimiste dokumendid

Läbirääkimiste dokumendid

Viimati uuendatud lehekülge: 17.03.2017 11:11

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega 26.01.2017 nr 22: https://www.riigiteataja.ee/akt/131012017007

Aseri Kunda Viru Nigula